Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Ergon 2, hoofdstuk 2

1. [potamos]
- De Nijl is een rivier in Egypte.
2. [dzoa]
- Mensen en dieren zijn levende wezens.
3. [theai]
- Hestia en Hera zijn godinnen
4. [dooron]
- Het paard was een geschenk