Hoofdstuk 18. tekst b: Achilles en Ajax
Categorie: Boek > Pallas > Druk 5: boek 2
1. Nadat wij deze dingen hadden besproken, kwam de schim van Achilles
2. De schim herkende mij en huilend zei (hij) deze woorden:
3. ‘Van Zeus afstammende Odysseus, hoe durfde jij hierheen naar beneden te komen, waar slechts
4. doden wonen, schimmen van stervelingen die overleden zijn?’
5. Ik antwoordde hem: “Ik kwam hierheen, Achilles,
6. uit behoefte aan Teiresias, (om)dat hij met mij kon spreken over de terugkeer
7. naar huis: want ik heb Ithaka nog niet gezien,
8. altijd heb ik ellende… geen enkele man gelukkiger dan jij terwijl je nog leeft is geboren.
9. Terwijl je nu hier bent, heers je over het volk
10. van de doden! Het is dus niet nodig dat je klaagt over de dood!”
11. En hij antwoordde mij: ‘Prijs voor mij niet de dood, Odysseus!
12. Want ik wil liever slaaf op het land zijn bij een
13. mens zonder bezit, dan hier de macht hebben over allen die zijn gestorven!’
14. Nadat de schim van Achilles was weggegaan, zag ik de schim
15. van de grote Ajax. Maar hij bleef alleen op afstand staan, omdat hij boos was op mijn
16. overwinning, omdat ik eerder dan hij de schitterende wapenuitrusting van Achilles
17. kreeg. Door de wapens stierf deze man, wat betreft uiterlijk en daden
18. is hij verreweg van de Grieken de beste geworden, na de Zeus afstammende
19. Achilles. Ik sprak dit tot hem met welgezinde woorden:
20. “Gegroet, Ajax! Zal jij nooit - ook niet terwijl jij gestorven bent
21. - stoppen, Ajax, met woede naar mij wegens de wapens? Want niemand
22. anders is verantwoordelijk, maar Zeus, die dus zeer haatte
23. hen die een veldtocht naar Troje hadden ondernomen. Maar vooruit dus, kom hierheen,
24. heer, en luister naar mijn woorden. Stop met de woede en
25. wees niet langer vijandig, maar wordt weer goedgezind aan mij!”
26. Nadat hij helemaal niets had gezegd, ging hij weg naar de andere schimmen.