Ergon 16 (versie 4)
Categorie: Boek > Argo
A
1. Esta
2. Ete
3. E
4. Esan
5. Emen
6. En
B

Moeder : Dochter, waar was je? Zonen, waar waren jullie
Dochter : ik was dichtbij het huis, de broers waren niet bij mij
Zonen : wij waren bij de rivier, daar was vader ook.