Mandatum XVI thema 3 t/m 9
Categorie: Boek > SPQR
1. m ev acc het snelle paard
2. o ev nom/acc de korte rij
3. v ev gen de dappere dochter
4. m ev abl de droevige oude man
5. m ev gen het scherpe zwaard
6. m mv nom de scherpe zwaarden
7. v ev abl het enorme onrecht
8. v mv gen de lieve zussen
9. o ev dat het moedige plan