Les 41: Eind goed, al goed!
Categorie: Boek > Via Latina > Boek 2
Tekst41
DAEM Ik ben bang, dat mijn vrouw mij wegens/om jullie het huis uitjaagt. Ze kan / zou kunnen zeggen dat ik minnaressen voor haar ogen heb gebracht / in huis heb gehaald. Daarom moeten jullie maar je toevlucht nemen tot hetaltaar van Venus.
3 PAL Wij ongelukkigen, wij zijn te gronde gegaan / verloren!
DAEM Ik zal met (de hulp van) de goede Venus me ervoor inspannen dat jullie behouden en ongedeerd zijn/blijven.Wees niet bang!
6 Ik zal voor jullie zorgen, alsof jullie mijn eigen dochters zijn.
GRIP O meester, hallo! Ook goeiedag. (lett.:Moge je / Ik hoop dat je ongedeerd bent.) Waar ben je mee bezig? / Wat is er aan de hand? / Wat is er gaande?
9 Waarover maken jullie met elkaar met een zeer vijandige geest /zo venijnig ruzie? Moet ik je soms te hulp komen?
TRACH Die vent daar heeft een koffer, die samen met deze meisjes bij een schipbreuk (lett.:nadat het schip was gebroken) in zee is gevallen.
12 Hij is een zeer slechte / gemene dief en zeer/hoogst onbeschaamd en ...
DAEM Genoeg woorden/gepraat, Trachalio! Nu moet Gripus spreken / Nu is het woord aan Gripus!
GRIP Ik heb deze koffer met een net uit het water gehaald/gevist. Dus is hij de mijne / van mij.
15 En al wat erin zit, moet van mij zijn / is dus van mij! Trachalio verzint redenen/smoesjes, want hij wenst zelf de koffer / wil zelf de koffer hebben.
DAEM Wat zeg jij, Trachalio?
18 TRACH Ik eis/verlang/wil de koffer niet voor mijzelf, maar voor dit meisje, dat jij zojuist beschermde / in bescherming nam.
DAEM Bedoel jij deze/haar, die, zoals ze zelf zei, in Athene vrij / als een vrije burger is geboren?
TRACH Zo is het / Ja.
21 DAEM We zullen in de koffer kijken.
tot Palaestra Maar zeg mij tevoren/eerst: Is deze koffer van jou?
tot Gripus Zwijg!
24 PAL Zo is het / Ja.
GRIP Ik hoop dat / Moge Jupiter en de (andere) goden je te gronde richten!
DAEM Maak je niet kwaad, Gripus! Jou, Palaestra, zal ik al wat van jou is teruggeven.
27 Laten we de koffer losmaken/openmaken! Laten we niet aarzelen! Laten we kijken wat erin is/zit!
PAL Het zijn rammelaars, die ik als klein kind droeg/had.
DAEM Die zie ik ook.
30 GRIP In de eerste slag ben ik omgekomen / De eerst slag heb ik verloren.
DAEM Welke letters zijn er op dat zwaard geschreven?
PAL De naam van mijn vader: Daemones.
33 GRIP Ik ben verloren, bij Hercules, ik ongelukkige.
DAEM Onsterfelijke goden! Dit moet mijn lieve dochter zijn. De goden verlangen dat ik gered ben / mijn redding/geluk.
36 GRIP Maar dat ik verloren ben / mijn ondergang.
PAL Hallo, mijn onverhoopte vader!
DAEM Dag, mijn allerliefste dochter! Hoe graag omarm ik je / sluit ik je in mijn armen!
39 TRACH Het is een genoegen (om te zien), dat jullie dit wegens jullie liefde (voor elkaar) is ten deel gevallen / overkomen.