Tekst ?: De sabijnse maagdenroof - Het sterke geslacht
Categorie: Boek > Tablinum > Nieuwe Druk
Reeds trokken de Romeinen terug , en reeds de Sabijnen riepen: “ Wij hebben onze trouweloze gastheren overwonnen! Eindelijk weten ze dat het heel iets anders is meisjes te roven, dan met mannen te vechten!” Maar de Sabijnse vrouwen, om wie de oorlog was ontstaan, durfden zich tussen de vliegende speren te begeven en de vechtende mannen te scheiden. Aan de ene kant smeekten ze hun vaders, aan de andere kant smeekten ze hun mannen: “ Hou op met het bloed van jullie schoonvaders en schoonzonen te vergieten. Word liever boos op ons. Want wij zijn de oorzaak van de slachting en van de wonden van onze echtgenotes en vaders.” Deze woorden raakten de menigte en de leiders. Er was een stilte en rust. Vervolgens gingen de leiders naar voor en sloten een verdrag. Ze maakten niet alleen vrede maar ook één stam uit twee.