naamval en de functie ervan
Categorie: Grammatica > Grieks
Nom. (nominativus)
onderwerp. (Ond.)
naamwoordelijk deel v/h gezegde. (NWG)

Gen. (genitivus)
bijvoegelijke bepaling. (BWB)
vaste aanvullingbij bepaalde werkwoorden. (zoals ακούω)
na bepaalde voorzetsels.

Dat. (Dativus)
van personen - meewerkend voorwerp (MV) aan, voor.
van dingen - bijwoordelijke bepaling. (met, door)
na bepaalde voorzetsels.

Acc. (accusativus)
lijdend voorwerp. (LVW)
na bepaalde voorzetsels.

Voc. (Vocativus)
aanspreekvorm.