Unit 4, Tekst 1: In het heiligdom van Epidauros
Categorie: Boek > Aurora Grieks > 2e Jaar
Veel van de ouden vroegen de god in Epidauros om van hun ziekten bevrijd te worden. Eerst brachten ze een offer; vervolgens gingen ze liggen in de slaapzaal. Later nam de tempelpriester de lampen in het heiligdom weg en hij beval de zieken te slapen. Tegelijk verscheen toen Asklepios met zijn kinderen. Dikwijls was er toen ook een slang aanwezig. De slaaf zei tot zijn meesteres : "Ik vocht tegen de slaap en ik begluurde hun genezing doorheen mijn mantel." Ze antwoordden: "zoals je altijd de anderen beloog, zo ook bedrieg je nu wellicht je meesteres. Je hebt toch wel gezorgd voor de blinde Plutos?" Hij antwoordde: "Nadat we het geschreeuw van de andere blinde gehoord hadden, wachtten wij beiden angstig de woeste god af." Zij antwoordde : "Jullie hebben toch niet de wonderlijke dingen verborgen gehouden voor de anderen in het heiligdom. Want daar leerden jullie dat Asklepios rechtvaardig is.