Hoofdstuk 24, oefeningen
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
24 Grammatica

Opdracht 1
1a Signo dato
1b ppp
1c Nadat het teken was gegeven zijn de soldaten vertrokken.

2a Sole orto
2b p.p.p.
2c Nadat de zon opgekomen was, kwamen allen bijeen.

3a Hospitibus domum intrantibus, cena nondum parata
3b p.p.a, p.p.p.
3c Toen de gasten het huis al binnenkawamen, was, toen de maaltijd, nog niet klaar.

4a Patre locuto
4b p.p.p
4c Nadat vader had gesproken, zwegen allen.

5a Opere perfecto
5b p.p.p.
5c Toen het werk voltooid was, gingen allen terug naar het huis.

6a Gladiatoribus adhuc pugnantibus
6b p.p.a.
6c Toen de gladiatoren nog aan het vechten waren, waren allen de toeschouwers al aan het weggaan.

7a Discipulis parum discentibus
7b p.p.a
7c Toen de leerlingen te weinig aan het leren waren, was de leraar niet tevreden.

8a Uxore mortua
8b p.p.p.
8c Toen de echtgenote dood was, had de echtgenoot zeer pijn.

9a Ancillis in atrio laborantibus
9b p.p.a.
9c Terwijl de slavinnen in het atrium werken, wandelt de vrouw des huizes met haar vriendin in de tuin.

10a Doloribus crescentibus
10b p.p.a
10c Toen de pijnen groeiden, meende de oude man dat hij zal sterven.


Opdracht 2

Duo plaustra onere gravi onusta
Mulis clivum ascendentibus
Plaustro descendente secundi plaustri
Mulionibus e medio egressis
Plaustra nullo impediente

Opdracht 3

1. Toen geen enkel aan het helpen was, is het werk door me zelf voltooid.
2. Toen geen enkel aan het helpen was, overhandigde de soldaat zich aan de vijanden.
3. Terwijl geen enkel hielp, maakten de jongens toch de opdrachten af.
4. Toen geen enkel hielp, is door de oude man, het woeste dier onderdrukt.

Opdracht 4
1a) cenam parante b)ablativus absolutus
c) Terwijl de slavin de maaltijd voorbereidde, speelden de jongens in de tuin.

2a) in atrio laborantes b) participiumwoordgroep
c) Moeder riep de slavinnen, terwijl ze in het atrium werkten.

3a) locuti b) participiumwoordgroep
c) Nadat deze woorden gesproken waren, gingen de bodes weg.

4a) graviter vulnerati b) participiumwoordgroep
c) Nadat de soldaten zwaar verwond waren, vielen ze neer.

5a) graviter vulnerato b) ablativus absolutus
c) Nadat de aanvoerder zwaar verwond was, vluchtten veel soldaten uit het gevecht.

6a) a grammatico narratae b) participiumwoordgroep
c)Nadat de verhalen door de leraar verteld zijn, vallen ze zeer in de smaak aan de leerlingen.

7a) fabulam narrante b) ablativus absolutus
c)Terwijl de leraar het verhaal vertelde, spraken de leerlingen tussen zich.

8a) amicum in hortum ducente b) ablativus absolutus
c) Terwijl de slaaf de vriend naar de tuin bracht, stond vader op uit de zitplaats.

9a) ad cenam invitatos b) participiumwoordgroep
c) Nadat de vrienden uigenodigd waren, bij de maaltijd, ontving de oude man ze blij.

10a) appropinquantibus b) ablativus absolutus
c) Toen de vijanden naderden, stelde de aanvoerder de soldaten op, naar het gevecht.