Hoofdstuk 21, vertaling 2: Rhea Silvia
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Rhea Silvia, de moeder van Romulus en Remus, welke later de stad hebben gesticht, was de dochter van koning Numitor. Amulius, de oom van Rhea, had de broer Numitor beroofd van het koningschap. Tegelijkertijd had hij Rhea gedwongen, de Vestaalse toga, te hebben aan getrokken, omdat hij het dergelijke voor zich dacht:
“ Als Rhea Silvia de zoons zal hebben voortgebracht, dan zullen deze de macht voor mij wegnemen. Maar als ik Rhea de Vestaalse Maagd zal hebben gemaakt, dan zal zij de zoons nooit verwerven.”
Omdat hij toch vreesde, heeft hij dit niet kunnen vermijden.
Op een dag schepte Rhea triest het water bij een Rivier.
“Als Amulius niet verjaagd zal zijn,” heeft zij aan zich gezegd, “dan zullen ik en vader Numitor nooit het gelukkige leven doen. Wanneer zal Amulius worden tegengehouden? Wie zal ons redden? Hoe zullen wij worden bevrijd van de wrede koning?
Plotseling ging Mars, de god van de oorlog, staan voor haar ogen, welke dit heeft gezegd:
“O mooie Rhea, vrees niet. Vertrouw aan mij: ik zal niet aan je schaden. Ik zal je integendeel helpen. Want als je met mij zal hebben gelegen, dan zal je spoedig de sterke tweeling verwerven. Wanneer deze jongens jonge mannen zullen zijn, dan zullen zij de schanddaden de valse(van de valse koning) van de koning straffen. Amulius zal met de dood gestraft worden en het koningschap van (aan) jou vader hij (het) zal worden teruggegeven.
Wie zal zich aan de god verzetten? Rhea heeft zich niet geweigerd voor Mars. Zij heeft gehoorzaamd met een goddelijk verlangen, en heeft Romulus en Remus verworven.
Nadat dit aan Amulius gemeld werd, die heeft dan besloten de moeder te hebben gestraft, en de kinderen te hebben gedood. Hij heeft de dienaars het bevel gegeven, de geboeide Rhea te hebben gestuurd in de gevangenis, en de tweeling te hebben laten verdrinken in de Rivier de Tiber. Nadat de dienaars de kinderen van de moeder hebben weggenomen, hebben zij deze in het water neergezet. Toch omdat Amulius dit had gehoopt, is het niet bereikt. Want alle dingen welken Mars had gezworen, zij waren later gebeurd.