Hoofdstuk 16, tekst 2D: Agrippina wordt uitgenodigd in Baiae
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 3
1 Het slimme plan beviel Nero, ook door het tijdstip geholpen, aangezien hij gewoon was de feestdagen van het Minervafeest bij Baiae te bezoeken. Daarheen lokte hij zijn moeder, terwijl hij steeds weer zei dat woedeuitbarstingen van ouders verdragen moesten worden en dat zijn geest moest worden gekalmeerd, om daarmee het gerucht van verzoening tot stand te brengen en opdat daardoor Agrippina het (dit gerucht) zou accepteren met de goedgelovigheid van vrouwen als het gaat om vreugden. Toen zij vervolgens kwam, terwijl hij (haar) tegemoet ging naar de kust (want zij kwam uit Antium), ontving hij haar met zijn hand en met een omarming en bracht haar naar Bauli. 5 Dit is de naam van een villa die tussen het voorgebergte van Misenum en de baai bij Baiae door de zee, die daar een bocht maakt, wordt bespoeld. Temidden van de andere (schepen) lag (daar) een schip mooier opgetuigd, alsof dit ook aan het/tot eerbetoon van zijn moeder werd gegeven: immers zij was gewoon met een drieriemer en door het roeien van matrozen vervoerd te worden. En toen was zij voor de maaltijd uitgenodigd, opdat de nacht werd gebruikt om de misdaad te verhullen. Het stond voldoende vast dat er zich een verrader heeft voorgedaan en dat Agrippina, toen zij van de aanslag had gehoord, onzeker of zij het moest geloven, met een draagstoel naar Baiae is gereisd. Daar heeft zijn attent gedrag haar angst minder erg gemaakt, omdat zij vriendelijk was ontvangen en op een ereplaats 10 was gezet.
Terwijl Nero al in meerdere gesprekken nu eens van een jeugdige vertrouwelijkheid was en dan weer ernstig alsof hij serieuze zaken met haar besprak, nadat het diner lang had geduurd, deed hij haar uitgeleide toen zij wegging, terwijl hij haar ogen vrij innig kuste en zich tegen haar borst vastdrukte, hetzij door zijn huichelarij tot het einde toe vol te houden, hetzij dat de laatste aanblik van zijn moeder die zou sterven, zijn geest, hoe wreed ook, tegenhield/in de ban hield.