ODYSSEE 1, 1 - 10 Prooimion
Categorie: Boek > Examenboeken > 2018: Homerus
De man bezing mij, Muze, de vindingrijke, die zeer veel
gezworven heeft, nadat hij de heilige burcht van Troje verwoest had:
van veel mensen heeft hij de steden gezien en de gezindheid leren kennen,
en veel smarten heeft hij geleden op zee in zijn hart,
zich inspannend voor (het behoud van) zijn eigen leven en de terugkeer van zijn makkers,
maar toch niet redde hij zijn makkers, hoewel hij ernaar streefde:
want door hun eigen roekeloze daden kwamen zij om,
de dwazen, die de runderen van Hyperion Helios
opaten: en hij ontnam hen (dus) de dag der terugkeer.
Over die dingen, vertel, vanaf een of ander punt, godin, dochter van Zeus, ook ons.