Hoofdstuk 14, tekst B-1C: De dieren zijn geschapen voor de mensen (158-160)
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 3
1 Dus men moet erkennen, dat terwille van de mensen een overvloed van die dingen verschaft is, of het moest zijn dat een zo grote overvloed (en) verscheidenheid van vruchten en de niet alleen lekkere smaak, maar ook geur en uiterlijk twijfel wekt, dat de natuur die alleen aan de mensen heeft geschonken. En het is heus niet zo, dat die ook terwille van de beesten gemaakt zijn - neen, we zien, dat de beesten zelf terwille van de mensen geschapen zijn. Welk ander nut immers hebben de schapen dan 5 dat de mensen gekleed worden met de verwerkte en geweven wol daarvan? Zij zouden zich niet eens hebben kunnen voeden of onderhouden of iets uit zichzelf kunnen produceren zonder de verzorging en toewijding van de mensen!
Voorts, de zo trouwe waakzaamheid van honden en hun zo liefhebbende vleierij van hun meesters en zo grote haat jegens vreemdelingen en zo ongelofelijke scherpe neus om te speuren, zo'n felheid in het jagen - wat betekent dat (alles) anders dan dat zij voor het gemak van de mensen geschapen zijn!
Wat moet ik over runderen zeggen? Hun rug zelf
10 maakt duidelijk, dat die niet gevormd is om een last te dragen, maar hun nek is geschapen voor het juk, (en) dan de krachten en brede bouw van hun schouders om ploegen te trekken! Toen het land werd bewerkt door het splijten van de kluiten door die beroemde mensen van het Gouden Tijdperk, werd hun - zoals de dichters zeggen - nooit enig geweld aangedaan,
'Maar toen is het ijzeren geslacht plotseling ontstaan en heeft het als eerste gewaagd het dodelijk zwaard te vervaardigen 15 en te proeven van de met eigen hand onder het juk gebrachte en getemde stier.'
Men meende dat men zo'n groot voordeel had/kreeg van de runderen, dat het als een misdaad beschouwd werd van hun vlees te eten. Het zou te ver voeren om de voordelen van muilezels en ezels op te sommen, die zéker voor gebruik door de mensen geschapen zijn.
Wat heeft het varken te bieden, behalve voedsel? Chrysippus zegt dat dááraan de ziel zelf bij wijze van zout gegeven is om te voorkomen dat het zou gaan rotten! De natuur heeft niets vruchtbaarders geschapen dan dit (soort) vee, omdat het geschikt was voor de mensen om te eten. Wat 20 moet ik zeggen van de menigte en lekkere smaak van de vissen, wat van de vogels? Hieruit wordt zoveel genoegen geput, dat onze Voorzienigheid soms een volgelinge van Epicurus schijnt te zijn geweest en ze zouden niet eens gevangen kunnen worden, behalve door het inzicht en de handigheid van de mensen! Trouwens - bepaalde vogels, vliegers en zangers, zoals onze vogelwichelaars (hen) noemen, zijn naar onze mening terwille van het voorspellen van dingen geschapen.