Hoofdstuk 67, vertaling: Hannibal voltooit zijn tocht naar Italië
Categorie: Boek > Redde Rationem
Zodra Hannibal over de aankomst van de Romeinen gehoord heeft, haast hij zich schepen uit te rusten, bootjes van allerlei soort te maken, vlotdelen samen te voegen, en zijn leger zo snel mogelijk de rivier over te zetten. Zelfs achtendertig olifanten, die hij met zich meevoerde om angst in te boezemen, zijn ongedeerd de Rhône overgezet. Intussen had hij vijfhonderd ruiters naar het Romeinse kamp gestuurd, om te bekijken waar de troepen van de vijanden waren, en hoeveel het er waren. De ruiters zijn op de driehonderd gebotst, die Scipio vooruit had gestuurd aan Romeinen en mensen uit Marseille, en met hen is een gevecht aangegaan; in die strijd zijn velen aan beide kanten gesneuveld. Hannibal, menend dat hij Italië moest aanvallen met zijn krachten nog intact, besloot tot het direct oversteken van de Alpen en verlegde zijn route naar het noorden. Scipio, die zag dat hij niet gemakkelijk de vijand kon inhalen, besloot over zee naar Italië terug te keren.
Intussen was Hannibal veel sneller dan gedacht de Alpen gepasseerd, hoewel er veel mensen verloren gingen op de over te steken bergen. Hoeveel mensen er gestorven zijn, staat onvoldoende vast, maar zeer waarschijnlijk zijn er drieduizend ruiters en achttienduizend voetsoldaten omgekomen.
Die buitengewone aanvoerder, die zoveel soldaten verloren had, deed de Romeinen toch de oorlog aan, die de Romeinse staat in het grootste gevaar heeft gebracht.

een gezegde van Horatius
Want het handelt om jouw belang, wanneer de dichtstbijzijnde wand in brand staat