Hoofdstuk 4, tekst B: Onverwacht bezoek
Categorie: Boek > Kosmos > Nieuwe druk
Overdag werd door het een of ander op de deur geklopt. De portier opende de deur en hij vroeg: “Wie zijn jullie, mannen, en wat willen jullie terwijl jullie naar ons huis komen?” Terwijl hij dat tegen de mannen zei, keek hij natuurlijk scherp: de ene was al oud en de andere was dertig jaren. De oude man zei tegen de portier: “Zeg aan de meester dat wij Apollonios Dionysodorou Oinaios en Dionysodoros zijn. Wij willen liever spreken met je meester over een grote zaak.” Nadat de portier, een eunuch, dat had gehoord, zei hij aan hen: “Toevallig treffen jullie mijn meester thuis aan, hoewel hij vaak afwezig is. Maar ik weet niet of hij vrije tijd heeft. En daarom…” “Zwijg!”, Apollonios viel de slaaf in de rede. “Weet jij niet wie wij zijn? Natuurlijk heeft Archiades vrije tijd. Want wij willen over een grote zaak met hem spreken.”
Daarna vroeg de portier: “Over welke zaak willen jullie met de meester spreken?” Apollonios zei heel boos: “Het is jou niet geoorloofd alles te horen. Archiades zal dat zelf eerst weten.”
Toen hield de uit het veld geslagen portier Apollonios en Dionysodoros niet langer tegen.