Hoofdstuk 9, tekst A (versie 5)
Categorie: Boek > Disco > Boek 1
Regel 1 tot en met 9

Vroeger leefde ik met mijn echtgenoot Sychaeus in Foenicië, daar was mijn broer koning. Op een dag toen Sychaeus de goden heeft vereerd, heeft mijn broer hem voor het altaar gedood met een zwaard. Vervolgens heeft hij én het lichaam n de misdaad verborgen. Intussen was ik zeer verdrietig. Waar was mijn echtgenoot Sychaeus? Vaak ging ik naar mijn broer en zei: O broer, zeg mij heb jij Sychaeus gezien. Hij is niet teruggegaan naar huis. Mijn broer antwoordde echter altijd: Lieve Dido, wil niet huilen; jouw echtgenoot zal spoedig terugkeren. Deze woorden hebben mij een lange tijd bedrogen. Op een nacht terwijl ik aan het slapen was, heeft een schim van Sychaeus verschenen en heeft gezegd: