Hoofdstuk 11, tekst B: 0nweer
Categorie: Boek > Vivat Roma > Boek 1
Plotseling dondert de hemel met groot gerommel. Regens storten neer en gezwollen beken met water stromen vanaf de bergen.
De zwarte nacht bedekt de aarde.
De Tyriers en de Trojanen zoeken hevig verschrikt over de akkers naar afgelegen huizen.
Dido en de Trojaanse leider komen in dezelfde grot terecht...
Toen gaf Juno een teken:
Vuren flitsten en vanaf de toppen van de bergen riepen nimfen oehoe.
Ongelukkige Dido, deze dag is voor jou de oorzaak geweest van het kwaad en jouw dood.
Je bekommerde je niet meer om je goede naam, je verborg je liefde niet meer.
Jij hebt je heimelijke liefde een huwelijk genoemd.
Meteen rende Fama, de afschuwelijke godin, door de grote steden van Afrika heen.
Met verschillende praatjes vulde ze de harten van de mensen en bezong wat er wel was gebeurd en wat er niet was gebeurd.