De leeuw en het everzwijn
Categorie: Auteur > Aisopos
In het seizoen van de zomer, toen de hitte dorst veroorzaakte, gingen een leeuw en een everzwijn naar een kleine bron om te drinken. En zij streden wie van hen als eerste moest / mocht drinken: hierdoor werden zij ertoe aangezet elkaar te vermoorden / tot moord van elkaar. Plotseling, nadat zij zich omgedraaid hadden om op adem te komen, zagen zij gieren, die afwachtten wie van hen zou vallen, om die op te eten. Nadat zij daardoor de vijandschap hadden beëindigd, zeiden zij: ‘Het is beter dat wij 5 vrienden worden, dan voedsel voor gieren en raven.’
De fabel maakt duidelijk dat het goed is slechte twisten en wedijver te beëindigen, omdat zij voor allen een gevaarlijk einde met zich meebrengen.