Tekst 3.5 (versie 3)
Categorie: Boek > Tolle lege > Boek 1
Dionysius, mijn slaaf, die voor mijn bibliotheek zorgt,
nam vele boeken mee en vluchtte weg.
Hij is in jouw provincie.
Bolanus, een kennis van mij, en vele andere hebben hem gezien,
maar zij hebben hem geloofd, omdat hij zei:
'Ik ben door mijn meester vrijgelaten.'
De zaak zelf is klein, maar de pijn van mijn gemoed is groot.
Waar hij is en wat er kan worden gedaan, zal Bolanus jou onderrichten.
Als ik de man van/door jou terug kan krijgen,
zal ik jou dank verschuldigd zijn.