Tekst 4.6
Categorie: Boek > Tolle lege > Boek 1
Romulus stuurde gezanten naar naburige volken opdat zij recht om een huwelijk vroegen voor het nieuwe volk. Nergens zijn de gezanten welwillend gehoord dus berijd Romulus grote spelen voor. Veel mensen komen samen, het meest de naaste volkeren. De hele menigte van de Sabijnen komt met hun kinderen en echtgenotes. Ze zijn gastvrij ontvangen in de huizen, ze zien de grootte van de Romeinse stad. De tijd van het schouwspel kwamen hun gedachten samen met hun ogen zijn daar op gericht. Op een gegeven teken rennen de Romeinse jongemannen uit een een meisje te ontvoeren. Een groot deel van hen is ontvoerd. De bedroefde ouder van de meisje vluchten. Zij beschuldigen de Romeinen en zij roepen de goden aan en niet de hoop van de geroofde meisjes in beter en de verontwaardiging kleiner. Maar Romulus ging zelf rond en legde de reden uit: jullie zullen goede echtgenoten hebben. De lieve woordjes van de mannen kwamen erbij, die het meest werkzaam zijn bij vrouwen.