Hoofdstuk 11, tekst 4M: De vrouwen blijven hoe dan ook van u afhankelijk
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 3
1 Ja maar, als jullie de wet van Oppius zullen hebben afgeschaft, zal het niet in jullie macht liggen, als jullie iets van datgene willen verbieden, dat nu de wet verbiedt. Jullie dochters, vrouwen, zusters zullen ook van sommigen minder afhankelijk zijn. Nooit, zolang hun mannelijke verwanten leven, houdt de vrouwelijke slavernij op. Ook zelf vervloeken ze de vrijheid, die weduwschap en ouderloosheid maakt/geeft. Ze willen liever dat hun mooie kleding in uw macht is dan in die van de wet. En jullie moeten hen in jullie macht en bescherming, niet in slavernij houden 5 en liever willen dat jullie vaders of mannen worden genoemd dan meesters.
Hatelijke namen gebruikte de consul zojuist door te spreken van een vrouwen-oproer en uittocht. Want dit gevaar bestaat, dat ze de Heilige berg, zoals eens het boze volk, of de Aventijn bezetten - Door dit zwakke geslacht moet geduld worden wat jullie (ook maar) zullen hebben besloten. Hoe meer jullie kunnen/macht hebben, des te gematigder moeten jullie je macht gebruiken.’