Hoofdstuk 4, opdr. 11 (versie 2)
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 1
1 laeta - Aemilia houdt van Rome; daarom is ze nu blij.
2 multas - Ze is gewend vele uren te wandelen.
3 latas, alta - Ze houdt van de brede straten en de hoge gebouwen.
4 novam - Ze vraagt haar nieuwe slavin: 'Hoor je het geschreeuw niet?'
5 multi - De vele kooplui schreeuwen ZEER, ERG.
6 tantum - Maar zoveel geschreeuw verdraagt Afra niet.
7 nova - Het doet Afra plezier de nieuwe gebouwen te zien.
8 clara, latum - Ze prijst de beroemde tempels en het brede forum.
9 Romanum - Dan roept zij: Daar zie ik een Romeinse senator?