Hoofdstuk 14, tekst 7: Wat is het verschil tussen affecten en morbus?
Categorie: Boek > Lego
7. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN AFFECTEN EN MORBUS?
Ik heb al vaak gezegd wat het verschil is tussen de ziekten van de geest en emoties. Ook nu zal ik jou er aan herinneren: Morbi zijn ingewortelde en hardnekkige fouten,
zoals hebzucht, zoals ambitie; dezen hebben de ziel te nauw omwikkeld en ze zijn
begonnen een eeuwigdurend kwaad daarvoor te zijn. Opdat ik het kort definieer, een morbus is een oordeel, volhardend in het slechte, alsof die dingen zeer begeerd
moeten worden, die matig begeerd moeten worden. Emoties zijn verwerpelijke beroeringen van de geest, haastig en snel in beweging gebracht, die als ze talrijk en
verwaarloosd zijn een morbus gemaakt hebben, zoals een verkoudheid indien zij nog
niet frequent optreedt een hoestbui veroorzaakt, maar indien zij aanhoudt en zich
vastzet een longontsteking produceert. Dus zijn die degene die de meeste vorderingen
hebben gemaakt, buiten de morbi, maar de affecten voelen zij nog wel, ook al zijn ze
zeer dichtbij het volmaakte.

R3 Perpetua mala=zelfstandig gebruik,'een eeuwig durend kwaad'
R3 Eius='daarvoor'
R5 Expetenda/expetenda=gerundivum
R5 Sint=coni, vanwege tamquam
R6 Subiti/concitati=nom,mv,bijstelling bij het gezegde
R6 Het steeds terug laten komen van ziekten, en voorbeelden zoals verkoudheid, heeft een reden namelijk de tekst beter te laten herkennen/begrijpen door de mensen en ook maken zulke voorbeelden de argumentatie sterker.
R7,8 Adversatieve asyndeton, het woordje: maar is weggelaten, het geeft een tegenstelling aan
R8 Tussim=acc,ev
Als tekststijl wordt soms brevitas, kortheid, gebruikt