Hoofdstuk 20, tekst C: taaloefening B
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
cohortem redeuntem - het terugkerende cohort
facinoris commisi - van de begane misdaad
lege vetante - door de verbiedende wet
lumina exstincta - de gedoofde lichten
militibus iussis - aan de bevolen soldaten
filia salutans - de groetende dochter
fratrum missorum - van de gestuurde broers
mater vocans - de roepende moeder
reges victos - de overwonnen koningen
servi respondentes - de antwoordende slaven