Imperativus - gebiedende wijs
Categorie: Grammatica > Grieks
Stam op -o
Luo: ik maak los
Lue: maak los, jij moet losmaken
Luete: maakt los, jullie moeten losmaken

Stam op -eo
Poieo: ik doe
Poiei: doe, jij moet doen
Poieite: doe, jullie moeten doen

Als er 'mè' voor staat, betekent dat 'niet'.