Tekst 3.1:
Categorie: Boek > Tolle lege > Boek 1
Dasius Breuces koopt een slaaf aan, hij heet apalaustum. Apalaustum is grieks van geboorte. Bellico heeft dit bevestigd. de slaaf is gezond overgedragen, hij is geen dief en is ook geen vluchter. Hij heeft gezegd:
voor die slaaf van Dasius heb ik 600 zilverstukken verkregen