Tekst 3.4: Spartacus
Categorie: Boek > Tolle lege > Boek 1
Spartacus brak uit uit de gladiatorenschool en met dertig mannen van het zelfde lot brak hij ui uit Capua.
Hij riep de slaven naar het vaandel.
Meteen kwamen tien duizend tallen of meer samen.
Eerst legerden zij zich op de berg de Vesuvius.
Toen de slaven door de Romeinse generaal werden belegerd, daalden zij af naar de wortel van de berg.
Toen veroverden zij met een plotse aanval het kamp van de niets vermoedende generaal.
Vervolgens teisterden zij meerdere steden in Campania.
Op een Appenijnse berg overwinnen zij het Romeinse leger.
Maar de slaven zijn verslagen en verjaagd door een andere generaal Marco Licinio Crasso en ontkwamen in het uiterste puntje van ItaliŽ.
Daar is Spartacus die zelf dapper streed omgekomen met een deel van de slaven.
De overige zijn door Crasso gevangen genomen en en aan kruizen gehesen.

Begripsvragen
1 hij brak uit uit de gladiatorenschool
2 nee, want in regel 2 staat dat 30 mannen met hem mee uit breken
3 zijn oproep werd beantwoord door dat er tien duizend tallen meteen samen kwamen
4 ze werden belegerd door de Romeinse generaal
5 ze dalen af door de kloof naar de wortel van de berg
6 door een plotse aanval veroverden zij met een plotse aanval het kamp van de niets vermoedende generaal
7 hij overwint het slaven leger en verjaagd de slaven
8 zeer dapper door zelf ook mee te vechten
9 de slaven werden gevangen genomen en aan kruizen gehesen