Hoofdstuk 35, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
A.
1. De kunst van het leven is moeilijk.
2. Zij zijn bereid om te sterven.
3. Hij beval om door geschreeuw de vijanden af te schrikken.
4. Het is tijd om te vertrekken.
5. De Christenen is de mogelijkheid gegeven overal vrijelijk te bidden.

B.
1. Zij zijn bereid om de vijanden te doden; gerundivum
2. Dit is niet de tijd om te aarzelen; gerundium
3. Het besluit van Constantinus en Licinius moet door iedereen geprezen worden; gerundivum
4. Hij bezat een grote ijver om te leren; gerundium
5. Wat moet door mij gezegd worden?; gerundivum
6. Het is moeilijk om dit te doen; gerundium

C.
1. Laat niemand mij de mogelijkheid te leven wegnemen.
2. Over de kunst van het beminnen heeft die dichter veel boeken geschreven.
3. Laten die jongemannen zich door te rennen oefenen.
4. Er moet veel door ons gedaan worden.
5. Begerig de keizer te zien willen wij naar Rome gaan.
6. Wij zijn geboren om goed te leven, niet lang. Zei de wijze man.
7. Omdat hij zag dat er geen hoop was om te vluchten, pleegde hij zelfmoord.
8. Dit boek heeft betrekking op het goed leven.
9. Door het huilen kon de jongen niet spreken.
10. Die S schreef brieven over wijs leven.
11. Om te lachen gaan de mensen vaak naar het theater.
12. De tijd om te vertrekken zal voor mij spoedig aanwezig zijn.
13. De kunst van het onderwijzen is niet zeer moeilijk.