Hoofdstuk 35, tekst A - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
A.
1. virum magnum, een grote man
2. vi magna, door groot geweld
3. vir magnus, een grote man
4. viribus magnis, met grote krachten
5. viro magno, met een grote man
6. vim magnam, grote kracht
7. viri magni, van een grote man
8. virorum magnorum, van grote mannen
9. vis magna, grote kracht
10. viros magnos, grote mannen
11. vires magnae, grote krachten
12. viris magnis, met grote mannen
13. virium, magnarum, van grote krachten

B.
1. vir laetus, een blije man
2. viribus maximis, met zeer grote krachten
3. vi summa, met de grootste kracht
4. vim magnum, grote kracht
5. virum maximum, zeer grote man
6. viri feroces, woeste mannen

C.
1. Nadat de brug was overgestoken, moest er met de grootste kracht gevochten worden.
2. Hoewel hem de krachten om het af te maken ontbreken, moet hij toch geprezen worden.
3. Het verschrikte leger van Maxentius wordt door de dapper strijdende mannen in het nauw gebracht.
4. Wil je weggaan of op deze plaats blijven.