Hoofdstuk 34, tekst B: Verval en corruptie in het Romeinse rijk
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
Opdat jij de waarheid van deze wereld leert kennen, richt je aandacht op deze dingen die ik jou zeg. Als jij de top van een hoge berg zou beklimmen, dan zou je vanaf daar onder je vele schandelijke dingen kunnen zien: wegen afgesloten door rovers, zeeŽn
bezet door piraten, oorlogen met bloedige gevechten overal verspreid. De wereld druipt van elkaars bloed. Als je jouw ogen
zou richten op de steden zelf, dan zou jij een massa droeviger dan alle eenzaamheid kunnen aantreffen. Een gladiatorenspel
wordt voorbereid, opdat bloed de begeerte van de ogen vermaakt. Een mens wordt gedood tot genoegen van een mens. En, opdat
iemand kan doden, is bekwaamheid en kunst nodig. Misdaad wordt niet alleen begaan, maar ook onderwezen. Wat voor onmenselijkers,
wat voor iets wreders zou kunnen worden gezegd? Als iemand hiervandaan zijn ogen zou richten naar de theaters, dan zou hij andere
zeer schaamteloze zaken zien. Daar worden moorden op verwanten en ontuchten uit een ver verleden gepleegd, opdat de mensen
die niet vergeten. Op deze manier worden oude misdaden als het ware voorbeelden.Echtbreuk wordt geleerd, terwijl het wordt
gezien: Als een kuise vrouw naar een spectakel komt, keert ze onkuis van het spectakel terug! Na gevaarlijke wegen, na
verschillende gevechten in de hele wereld, na schouwspelen ofwel bloedig ofwel schandelijk, schijnt het Forum jou misschien
onbedorven toe. Buig jouw ogen daar heen. Je zou daar meer schandelijke dingen kunnen vinden. Hoewel de twaalf wetten zijn
gegraveerd in metalen platen, overtreedt men de wetten tussen de wetten zelf en maakt men fouten tussen de wetten. De
onschuldigen worden zelfs niet daar, waar ze verdedigd moeten worden, geholpen. Wie zou hen te hulp kunnen komen? Een advocaat?
Maar hij is corrupt en bedriegt. Een rechter? Maar hij verkoopt zijn vonnis. Er is geen enkele vrees meer voor de wetten, geen
enkele angst voor de rechter! Als jij al deze dingen hebt gezien, weet je hoe bedorven de wereld is.