Hoofdstuk 34, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
A.
1. Als je voor het vaderland vecht, verdien je lof.
2. Als hij dit doet maakt hij een fout.
3. Als de vijanden de stad binnenvallen, vluchten wij.
4. Als jullie zulke dingen zeggen, bedriegen jullie me.
5. Als er vrede is, dan keer ik naar mijn vaderland terug.

B.
1. Si pro patria pugnares, laudem mereres: als je voor het vaderland vocht, dan zou je lof verdienen.
2. Si hoc faceres, peccares: als je dit deed, dan zou je een fout maken.
3. Si hostes urbem invaderent, nos fugeremus: als de vijanden de stad binnenvielen, dan zouden wij vluchten.
4. Si talia diceretis, falleretis: als jullie zulke dingen zeiden, dan zouden jullie mij bedriegen.
5. Si pax esset, in patriam reverterer: als het vrede was, dan zou ik naar mijn vaderland terugkeren.

C.
Voor de zinnen van A geldt: de zinnen staan in de conjunctivus potentialis. Dit betekent dat de spreker de gebeurtenis voorstelt als een mogelijkheid.
Voor de zinnen van B geldt: ze staan in de conjunctivus irrealis. Dat betekent dat de spreker ervanuit gaat dat de voorwaarde onmogelijk is.

D.
1. Si pro patria pugnavisses, laudem meruisses: als je voor het vaderland gevochten had, had je lof verdiend.
2. Si hoc fecisset, peccavisset: als hij dit had gedaan, had hij een fout gemaakt.
3. Si hostes urbem invasissent, nos fugissemus: als de vijanden de stad waren binnengevallen, waren wij gevlucht.
4. Si talia dixissetis, me fefellissetis: als jullie zulke dingen hadden gezegd, hadden jullie mij bedrogen.
5. Si pax fuisset, in patriam reversus essem: als het vrede was geweest. Was ik naar mijn vaderland teruggekeerd.

E.
Ze staan beide in de irrealis, maar de zinnen van B gaan over het heden en de zinnen van D gaan over het verleden.

F.
1. Als je dit zal zeggen, zal je je vergissen.
2. Als je dit zegt, zou je je kunnen vergissen.
3. Als je dit gezegd zou hebben, had je je vergist.
4. Als je dit zegt vergis je je.
5. Als ik iets gezien zal hebben, zal ik je schrijven.
6. Als je eerder naar huis zou zijn teruggekeerd, had je je moeder nog gezien.
7. Als hij het amfitheater binnenkomt ziet hij bloed.
8. Als jullie het amfitheater zouden binnen zijn gekomen, zouden jullie bloed hebben gezien.