Hoofdstuk 10, samenvatting cultuur
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 1
Les 10
• Vader van het gezin = pater familias.
• Gezin was heel groot met ook kleinkinderen en schoondochters.
• De vader beslist over heel de familie, maar meestal heeft de vrouw ook wel wat te zeggen, zeker als haar man van huis is.
• Coriolanus à 500 v. Chr. Verteld door Livius.
• Gnaeus werd een goede soldaat en kreeg een onderscheiding.
• De Romeinen hadden al jaren ruzie met de Volsci. Bij een aanval in Corioli van henzelf werden de Romeinen onder druk gezet, maar Gnaeus wist de stad binnen te komen en een naar huizen in brand te steken. Hij werd hierdoor Coriolanus genoemd.
• Terug in Rome stelde hij zich als kandidaat als consul, maar hij was alleen een held, niet populair. Omdat er twee groepen, de plebejers en de patriciërs, waren, was er een volkstribunaat. Dit wilde Coriulanus afschaffen omdat hij dacht dat ze anders teveel macht kregen.
• Toen hij senator was geworden, kwam er een grote lading graan uit Sicilië. Hij vond dat dit graan niet goedkoop mocht worden verkocht. Heel het volk was boos.
• Hij ging naar de Volsci om wraak te nemen. Hiervoor nam hij Attius Tullius. Jammer genoeg waren de Volsci het strijden moe en woonden ze in vrede met de Romeinen. Ze waren daardoor uitgenodigd voor een feest. Attius ging naar de consuls om te zeggen dat de Volsci het feest zouden verpesten. Hierdoor mochten ze niet meer komen. Attius hield ook nog een speech voor de Volsci en zette hun op.
• Al het eten rond Rome werd vernietigd, maar de bezittingen van de patriciërs werden gespaard, omdat het volk dan dacht dat ze samenspanden met de Volsci. Zijn moeder vroeg haar af of ze nog zijn moeder was. Coriulanus bekeerde en haalde de Volsci terug. Later werd hij nog vermoord.