Exercitium 55: oef. 68 v2
Categorie: Boek > Tirocinium Latinum
1. Gedreven door begeerte om deze wedstrijd te zien heb ik een lange tocht gemaakt. gerundivum; gerundium hoc certamen videndi kan ook.
2. Hevig bewogen door begeerte om deze redevoering te horen ben ik hier naartoe gekomen. Gerundium; gerundivum huius orationis audiendae kan ook.
3. Door het rekken van de oorlog schijnt QF de plannen van H flink dwars te hebben gezeten. Gerundivum; gerundium bellum trahendo kan ook.
4. Door deze zaak steeds uit te stellen zul je de staat helemaal niet bevoordelen. Gerundium; hac re differenda gerundivum kan ook.
5. Er moeten driemannen worden gekozen gerundivum voor het verdelen van de akkers gerundivum.
6. Uit angst dat hij de volgende dag door de onzen zou worden verslagen, heeft de koning van de Galliërs een bode gezonden om om vrede te vragen. Gerundivum.
7. De consul riep de senatoren in de curia bijeen om hen over een ernstige zaak te raadplegen gerundivum.
8. Omwille van het stichten van een stad gerundivum; gerundium urbem condendi causa kan ook heeft Aeneas van de goden het bevel gekregen om van Azië naar Italië te vertrekken.
9. Nadat er vrede was gesloten hebben de Galliërs gezanten gestuurd om de krijgsgevangenen vrij te kopen gerundivum; gerundium captivos redimendi gratia kan ook.
10. Laten de vorsten nadat de zon is opgekomen bijeenkomen om een verdrag te sluiten gerundivum.
11. Laat iemand zeggen / iemand kan zeggen dat ik dit heb gedaan om roem te verwerven gerundivum; gerundium gloriam adipiscendi causa kan ook. Ik heb dit echter door nood gedwongen gedaan.
12. Beide consuls zijn naar Etrurië vertrokken om de tocht van de vijanden te vertragen gerundivum.
13. Wie van beide generals stond aan het hoofd van de verdediging van de burcht gerundivum?
14. Een geweldige mensenmenigte verzamelde zich op het forum om deze dingen te zien gerundivum.
15. Hoop niet dat je door huilen gerundium mij kunt overhalen om je in vertrouwen te nemen.
16. Door het voorbeeld van onze voorouders na te volgen gerundivum gerundium kan ook: exemplum maiorum nostrorum imitando, burgers, zullen wij ook zelf de grootste lof oogsten.
17. Bij het herstellen van de vrede gerundivum moesten door Augustus vele moeilijkheden worden overwonnen gerundivum.
18. Door het herstellen van de vrede gerundivum; gerundium kan ook, pacem restituendo, heeft Augustus zich de grootste lof verworven.
19. Nadat de vrede was hersteld hebben de senatoren Augustus dank gebracht.
20. Na het herstel van de vrede is Augustus door de Romeinen vader des vaderlands genoemd.