Exercitium 43: Io vivat
Categorie: Boek > Tirocinium Latinum
1
Hoera, zij leve lang! Hoera, lang leve
De gezondheid van de onzen!
Dit is de beker van de liefde,
hij is het tegengif voor smart
Hoera, enz.
2
wanneer er niets in de beker is,
laat hij weer opnieuw worden gevuld.
3
Ons verbindt de vriendschap
en de wijn verschaft vreugden.
4
Laat nu de ganse academie
met ons samen van vreugden houden.