Hoofdstuk 31, tekst C: Een vrijwillige brandweer?
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
GAIUS PLINIUS AAN KEIZER TRAJANUS
Onlangs heeft in Nicomedia een zeer uitgestrekte brand veel huizen van
burgers en twee openbare werken verwoest, hoewel er een weg tussen lag. De brand
is echter wijder verspreid, ten eerste door de kracht van de wind, daarna door
het passief gedrag van de mensen. Want het staat genoeg vast, dat zij als
werkeloze toeschouwers van zoín grote ramp zijn blijven staan. Bovendien was er
nergens een brandspuit voor algemeen gebruik, geen emmer, en tenslotte geen
enkel instrument om de branden te blussen. En deze zullen weliswaar, zoals ik al
heb voorgeschreven, in gereedheid worden gebracht. U, heer, wil ik dit vragen:
Moet er een corps vakmannen, hoogstens 150 mensen, worden ingesteld? Door mij
zullen deze mensen bewaakt moeten worden. Het zal niet moeilijk zijn zo weinigen
te bewaken.

TRAJANUS AAN PLINIUS
Volgens de voorbeelden van verscheidene steden kan er een corps vakmannen bij de
inwoners van Nicomedia worden opgericht. Maar die provincie en vooral die steden
zijn geteisterd door zulke organisaties. Zoals bleek zullen mensen, die voor
hetzelfde doel zijn samengekomen, worden bedorven en binnen korte tijd zullen er
geheime clubs zijn. Dus is het voldoende dat alles wordt verworven, wat voor het
blussen van vuur nuttig kan zijn. Bovendien is het noodzakelijk dat
huiseigenaren ook zelf branden tegengaan. Daarom moet dat door jou worden
bevolen. En als de situatie dat zal hebben geŽist, zal ook de toeloop van mensen
moeten worden gebruikt.