Exercitium 17: A
Categorie: Boek > Tirocinium Latinum
1. Je bent een gelukkig man, vriend.
2. Is je zus gelukkig?
3. De strijd was niet succesvol.
4. Je moet gevolg geven aan de verstandige raad van je vader.
5. Wij stonden voor de enorme rivier.
6. Het leven van de machtige koningen was niet altijd gelukkig.
7. Je woorden zijn wijs, maar je daden nutteloos.
8. Aan de overkant van de rivier wonen woeste mannen.
9. Huilend stond hij voor de poort.
10. Zingend met luider stem gaan de troepen de stad binnen.
11. Vermetele barbaren verwoestten de bloeiende staat van de Galliërs.
12. In een zo bloeiende stad kon niemand een zo vreselijk einde voorzien.
13: Kennen jullie het Latijnse spreekwoord: Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg?
14. Zij werkten met enorme inspanning, maar tevergeefs.
15. Het leven van rijke mensen is vaak ellendig, dat van arme(n) echter gelukkig.
16. Oude tempels zijn mooi.
17. Vroeger beviel het mij zeer om met mijn vrienden op de oude brug te zitten.
18. In het begin van de lente kwamen de legioenen van caesar samen in het oude kamp.
19. de oude wijn was niet licht, maar zwaar.
20 De arme burgers werden vaak met geld geholpen door de rijke man.
21. Vele arme boeren waren de rijke handelaar een hoop geld schuldig.
22. Wij zulen door onze standvastige vrienden worden geholpen.
23. Weest verstandig; wacht u voor de/een hinderlaag.