Exercitium 16: A
Categorie: Boek > Tirocinium Latinum
1. Caesar is een beroemde man.
2. Lucia is een vurig meisje.
3. Hier was de beroemde tempel van Juno.
4. Hij heeft een snel paard en zal daarom voor de avond in Rome kunnen aankomen.
5. wij kennen de oorzaak van de felle gevechten niet.
6. Door een hevige storm kunnen wij niet uit Athene uitvaren.
7. De ruiters komen op snelle paarden de Circus binnen.
8. Rome was een beroemde stad en is dat nog.
9 In ons vaderland zijn de nachten in de maand december lang en donker, maar in de maand juli kort en licht.
10. Ik kan jouw zo scherpe woorden niet goedkeuren.
11. Nu kunnen jullie je dapperheid bewijzen, soldaten; of wij zullen overwinnaars zijn, of jullie zullen allen door de vijand worden gedood.
12. Durf jij de daden te loven van de koningen, die alleen om hun eigen heil geven en aan zichzelf denken?
13. In de beroemde stad was een beroemde tempel van Venus.
14. In de derde maand na de dood van vader is mijn broer door een rover gedood.
15. Lang geleden was de maand maart de eerste maand van het jaar bij de Romeinen; daarom werd de 7e maand september genoemd, de 8e oktober, de 9e november, de 10e december.
16. ‘Word jij door hevige pijn gekweld, knul? – Door hevige (pijn), dokter. Zult u mij kunnen genezen? – ik zal het kunnen. Spoedig zul je genezen zijn.