Hoofdstuk 25, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
Taaloefening A 1. Na het bijeen roepen van de soldaten 2. Terwijl Augustus beval 3. Nadat de één gedood was 4. Nadat het leger was ingesloten 5. Terwijl Varus weigerde 6. Terwijl geen enkele helpt 7. Nadat de vrienden waren verraden / Na het verraden van de vrienden 8. Terwijl de slaaf dapper vocht 9. Nadat de wapens gebroken waren Taaloefening B 1. Nadat de vijanden de stad pakten, schreeuwden ze van vreugde uit. ablabs: Urbe capta hostes 2. De vijanden staken de ingenomen stad in brand. 3. Nadat Varus overwonnen was, was er een bode naar Augustus gestuurd. ablabs: Varo Victo 4. Het hoofd van de overwonnen Varus is naar Augustus gestuurd. 5. Nadat de rivier was overgestoken, werd het legerkamp geplaatst. ablabs: Flumine transito 6. In de zon liggend las hij een boek. 7. Na het vaderland verraden te hebben, doodde hij zichzelf. Taaloefening C 1. Nadat het teken gegeven was deden we een aanval. 2. Nadat de aanvoerder de mooie redevoering had gehouden, ging hij de strijd aan. 3. Nadat de Galliërs de stad niet konden pakken, gingen ze weg. 4. Na het nemen van de stad, staken de vijanden alle huizen in brand. 5. Nadat deze woorden gezegd werden, ging hij weg. 6. Octavianus, na het ontvangen van de naam Augustus, ontving een groot teken. 7. Caesar werd in de oorlog door een burger gedood, maar daarna werd Octavianus tot keizer gemaakt. 8. Toch deden de vijanden plotseling een aanval. 9. Arminius maakte hinderlagen voor de verwachtte aankomende Romeinen. 10. Nadat de burgers de consul begroet hadden, zijn de terug naar huis gegaan. 11. Nadat Varus door een trouwe man gewaarschuwd was vertrouwde hij toch Arminius. 12. Nadat de leiders Varus hadden genomen, zagen ze veel verdriet. 13. Nadat de eerste keizer het legioen had verloren, is hij ontroerd.