Seneca brief 116: de juiste houding tegenover emoties
Categorie: Auteur > Seneca
A:
Vaak is gevraagd, of het beter is gematigde gevoelens te hebben of helemaal geen.
De onzen verdrijven ze, de Peripatetici matigen ze.
Ik zie niet, op welke manier enige matigheid van ziekte heilzaam of nuttig kan zijn.
Wees niet bang: Ik ontneem je niets van die dingen, waarvan jij niet wilt dat ze je worden ontzegd.
Ik zal me makkelijk en inschikkelijk betonen in de zaken, waarop je je toelegt en die je beschouwt als noodzakelijk voor het leven of nuttig of aangenaam.
Ik zal verwijderen het gebrek. Want wanneer ik je verboden zal hebben om te verlangen, zal ik je toestaan om te willen, opdat je diezelfde dingen onbevreesd en met een zekerder oordeel doet, opdat je de verlangens zelf meer voelt :
Waarom zullen ze je niet meer bereiken, als je over hen heerst, dan als je er slaaf van bent?

B:
'Maar het is natuurlijk’ zeg je ‘dat ik door het gemis van een vriend word gekweld.
Geef recht aan tranen die zo terecht vallen. Het is natuurlijk om geraakt te worden door meningen van mensen en van ongunstige meningen treurig te worden.
waarom zou je mij deze zo oprechte vrees voor een slechte reputatie niet kunnen toestaan?
Geen enkele fout is zonder verdediging ; Voor elke fout is het begin bescheiden en te vergeven, maar vanaf dat punt grijpt het verder om zich heen.
Je zult niet voor elkaar krijgen dat het ophoudt, als je het zult hebben toegestaan om te beginnen.
Elke emotie is eerst zwak daarna brengt hij zichzelf in snelle beweging en verzamelt krachten, terwijl hij voortgaat.
Hij wordt gemakkelijker buitengesloten dan hij wordt verdreven.Wie ontkent dat alle emoties uit een zeker, als het ware natuurlijk begin voortkomen ?
De natuur heeft ons de zorg voor onszelf opgedragen, maar waar je te veel hieraan zult hebben toegegeven, is het een fout.
De natuur heeft genot gevoegd bij de noodzakelijke behoeften,| niet omdat we dat vroegen,| maar omdat de toevoeging van die dingen, zonder welke we niet kunnen leven, het aangenamer voor ons maakte.
Zou het op eigen gezag komen, (dan) is het genotzucht.
Laten we dus weerstand bieden wanneer ze binnenkomen, omdat ze gemakkelijker niet toegelaten worden,