Hoofdstuk 23, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
A.
1. Fusam - het gegoten water
2. victos - de overwonnen bondgenoten
3. occisi - de gedode vijanden
occisos - de gedode vijanden
4. monitum - de gewaarschuwde senaat
5. iacta - de gegooide stenen
6. exstinctis - door / voor de uitgebluste vuren (abl / dat)
7. scriptas - de geschreven litteratuur
8. territae - voor de verschrikte echtgenote

B.
1. De wijn werd gedronken, nadat het gegoten was.
2. Caesar groette de leider blij, nadat hij gevonden was.
3. De vijanden werden gedood, nadat ze gezien waren door onze soldaten.
4. Pompeius probeerde te vluchten, nadat hij overwonnen was.
5. Het hoofd van de overwonnen Pompeius werd naar Caesar gestuurd.
6. Hoewel hem was bevolen weg te gaan, bleef hij toch in de stad.