Hoofdstuk 21, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
A.
1. Dezelfde leiders, gen, eiusdem principis
2. Dezelfde zaken/bezigheden, dat/abl, eidem negotio
3. Dezelfde plaats, abl, eisdem locis
4. Dezelfde dank, nom/abl, eaedem gratiae, eisdem gratiis
5. Dezelfde brand, nom/acc, eidem incendia/ eosdem incendia
6. Dezelfde senatoren, acc, eundem senatorem
7. Dezelfde senotoren, nom, idem senator
8. Dezelfde brief, dat, eisdem epistulis
9. Dezelfde vriendin, gen, earundem amicarum
10. Dezelfde staten, acc, eandem civitatem

C.
1. Wij wonen in dezelfde stad.
2. Deze man is menselijk.
3. Zij zijn dochters van dezelfde vader.
4. Dat is de reis, die ik met vader maakte.
5. Zij houden van deze bezigheden.
6. Echte vrienden willen hetzelfde en willen hetzelfde niet.


D.
1. Jij droeg deze man op om de consul te doden.
2. Zij staken in dezelfde tijd veel plaatsen in brand.
3. Over dezelfde zaken denk jij altijd anders.
4. Die mensen hadden niet dezelfde gewoontes.
5. Wilden die vrienden altijd hetzelfde en wilden zij altijd hetzelfde niet?
6. Catilina die gemakkelijk vele jongemannen tot vrienden kon brengen, kon toch niet de Allobrogen tot vriendschap brengen op dezelfde manier.
7. Hoewel de Romeinse burgers de vrienden van Catilia vreesden, keerden jullie toch terug naar Rome.
8. Dezelfde jongemannen die hun eigen vaders doodden, besloten ook om Cicero te doden.