Hoofdstuk 9, tekst C - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
a) 2 servum nostrum servi nostri servos nostros 3 vestrum hostis vestri hostes vestros hostes 4 urbem meam urbes meae urbes meas 5 filium suum filii sui filios suos 6 bellum nostrum bella nostra bella nostra b) 1 eius--->Marcus 2 suum--->patrem c) 1 jullie zeiden dico 2 hij verdedigde defendo 3 zij verboden veto 4 jij zag video 5 wij maakten facio 6 wij renden curro 7 jullie hielden van amitto 8 ik nam capio 9 zij verlieten relinquo 10 wij beeindigden finio 11 zij droegen gero 12 jij leidde duco 13 jullie gaven do 14 jij ontkwam effugio 15 zij deden alsof simulo 16 hij liet vallen deicio d) 1 occido occidis occidit occidimus occiditis occidiunt occidi occidisti occidit occidimus occidistis occiderunt 2 convenio convenis convenit convenimus convenitis conveniunt conveni convenisti convenit convenimus convenistis convenerunt e) Gessisti= jij hebt gedragen. Defendit= hij heeft verdedigd. Dedimus= wij hebben gegeven. Fecerunt= zij hebben gemaakt. necistis= jullie hebben gedood. Solui= ik had de gewoonte. Apparuvisti= jij bent. tevoorschijn gekomen. <- apparuisti Laudavit= hij heeft geprezen. Convenimus= wij zijn samengekomen f) 1. Wij hebben een verschrikkelijke misdaad voorbereid. 2. Vader heeft 2 zoons, hij houdt van de 1, hij houdt niet van de ander. 3. De jongemannen waren erg blij. 4. Zij lachten en waren blij en tevreden. 5. Zelf heeft hij gezegd: ik heb jullie nooit uitgenodigd. 6. Waarom heeft het lot geen hoop gegeven? 7. Zij bevestigden hun plan. 8. Wij zijn gevlucht en verlieten Italie. 9. De goden beschermden altijd ons volk. 10. Jij hebt een fel gevecht gevoerd? 11. De slaven doden hun meester. 12. De slaven doden de meester van hem. 13. Het meisje ziet haar eigen vader. 14. Zij verdedigen hun eigen stad. 15. Zij verdedigen de stad van hem. h+i) dormio-slapen-I duco-leiden-consonant convenio-bijeenkomen-i moveo-bewegen-e facio-doen-capio teneo-vasthouden-e relinquo-achterlaten-consonant Gero-voeren-consonant capio-pakken-capio do-geven-a j) defendebat videt biberunt dedistis fugimus occiderunt vetamus reliquerunt