Loukios of de ezel: par 27
Categorie: Auteur > Loukios
Niet veel dagen later na het huwelijk, toen de meesteres zei ten overstaan van haar vader mij dank verschuldigd te zijn en omdat haar vader mij wilde belonen met een rechtvaardige beloning, beval hij mij vrij te laten in de vrije buitenlucht en te weiden met de merries van de kudde. "Ja, want," zei hij, "als een vrije zal hij leven in genot en hij zal de merries dekken." En dat scheen toen een zeer rechtvaardige beloning, als een ezel had morgen beslissen/als de zaken bij een ezel als rechter waren. Toen hij dus iemand van de paardenfokkers had geroepen, gaf hij mij aan hem, en ik was blij dat ik geen lasten meer zou dragen.