Loukios of de ezel: pag 26
Categorie: Auteur > Loukios
Het was nog vroege morgen en plotseling verscheen er een massa soldaten, die bij die schurken was aangekomen, en zij boeiden allen onmiddellijk en voerden hen weg naar de gouverneur van het land. En ook de verloofde van het meisje was toevallig met hen meegekomen: want hijzelf was het die ook de schuilplaats van de rovers had aangewezen. Dus nadat hij het meisje had meegenomen en haar op mij had neergezet, bracht hij haar zo naar huis. De dorpsbewoners begrepen, toen zij ons nog van verre zagen, dat wij het goed maakten, nadat ik hun van tevoren door gebalk goed bericht had aangekondigd, en nadat zij naar ons toe waren gerend, begroetten zij ons en brachten ons naar binnen. Het meisje hield veel rekening met mij, terwijl zij recht deed, nadat/omdat ik als medegevangene samen met haar gevlucht was en samen met haar die gemeenschappelijke dood geriskeerd had. En voor mij stond er als maal van de meesteres een schepel gerst en hooi klaar, zoveel als zelfs voor een kameel voldoende was. Ik vervloekte toen Palaistra het meest, omdat zij mij door haar kunst veranderd had in een ezel en niet in een hond; want ik zag de honden de keuken binnengaan en vele dingen opschrokken en zoveel als/alles wat er op bruiloften van rijke bruidegommen is.