Hoofdstuk 9, tekst B - taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
A: 1. jij riep uit - exlamavisti 2. zij sliepen - dormiverunt 3.wij hebben verloren - amittebamus 4.hij heeft begrepen - intellegebat 5. jullie prezen - laudavistis 6. wij hebben verboden - vetabamus 7. wij hebben ontvangen - accipiebamus 8. ik heb bewogen - movebam 9. wij hebben begrepen - intelleximus 10. hij verscheen - apparuit 11. hij is samengekomen - conveniebat 12 ik nam - cepi B: 1. hij beweegt 2. P zij hebben begrepen 3. P ik ren 4. P hij heeft gedronken / hij drinkt 5. P hij is samengekomen / hij komt samen 6. wij zien 7. P wij hebben gezien 8. zij leerden kennen 9. P jij hebt verloren 10. P jullie hebben gepakt 11. hij verschijnt 12. hij verbiedt 13. toen hij brandde 14. zoals hij de gewoonte had 15. hij was 16. zoals hij verbood C: 1. De koningin heeft de jongen niet bewogen, toen ze vlammen zag verschijnen boven zijn hoofd. 2. Heeft hij de vijanden gevreesd? 3. Ik heb me ook naar de tempel gehaast. 4. Nu zijn wij samengekomen, zoals jullie zien. 5. Wij hebben hen verboden door het huis heen te rennen. 6. Jij moest wachten. 7. De wijze man zei 'Ik denk, dus ik ben', maar ik heb zijn woorden niet begrepen. 8. Ik heb jouw moeder en vader leren kennen. 9. Jullie zijn alleen het donkere huis binnen gekomen. 10. Wij hebben ItaliŽ niet veroverd.