Hoofdstuk 19, tekst B: Taaloefeningen
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
B opprimeris jij wordt onderdrukt occupatur hij wordt in bezit genomen nuntiamini jullie worden bericht obsidentur zij worden bezet constituitur hij wordt geplaatst inveniri worden gevonden defenderis jij wordt verdedigd audimini jullie worden gehoord delemur wij worden vernietigd adducuntur zij worden (er) naartoegebracht sustinentur zij worden omhoog gehouden capi gepakt worden C Mitti gestuurd worden Peti worden gevraagd Poni geplaatst worden Duci (x2) worden geleid, aan de aanvoerder Regi worden geregeerd, aan de koning Agi worden geleid Emi (x2) worden gekocht, ik heb gekocht Dici worden gepraat (over) Cogi worden gedwongen Defendi (x2) worden verdedigd, ik heb verdedigd D Galli vulnerantur a milites: De Galliers worden door de soldaten verwond. Impetus sustinentur a militibus: De aanval wordt uitgehouden door de soldaten. A Parentibus vocamur: Wij worden geroepen door de ouders. Bellum finitur ab imperator: De oorlog wordt beeindigd door de bevelhebber. Ego opprimor dolore: Ik word onderdrukt door verdriet. Dolus intellegitur a puero: De list wordt begrepen door de jongen. E Milites Romanidolo Gallorum opprimuntur. De Romeinse soldaten worden overweldigd door de Galliers. Clamore hostium simul terremini et turbamini. Jullie worden bang gemaakt en in verwarring gebracht door het lawaai van de Galliers. A Gallis interficiuntur, quamquam fortissime se defendunt. Zij worden door de Galliers gedood, hoewel zij zich zeer dapper verdedigden. Pugnam a Gallis optime sustineri scimus. Wij weten dat het gevecht door de beste Galliers wordt uitgehouden. Ingenti dolore caperis. Jij wordt gepakt door een enorm verdriet. Insidiae a barbaris parantur. De hinderlaag wordt door de barbaren voorbereid. Nuntius a legato ad Caesarem mittitur. Het bericht wordt aan Caesar verzonden door een legeraanvoerder. ‘Vos ab hostibus premimini’, Sabinus exclamavit. ‘Wij worden door de vijanden in het nauw gedreven’, heeft Sabinus geroepen. Dolo Gallorum se interfici intellegit Cotta. Cotta begrijpt dat hij gedood wordt door een list van de Galliers. In pugna accerima multi milites occiduntur. In het hevigste gevecht worden veel soldaten gedood.