Hoofdstuk 17, tekst B (versie 1)
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
1 Cornelia leerde haar kinderen werkelijk-Romeinse
deugden. Het staat vast, dat zij s avonds vaak haar
zonen bij zich heeft geroepen en hun over de daden
van beroemde voorouders heeft verteld. Maar ook
door haar levenswijze verschafte dezelfde vrouw hun
een voorbeeld.
5 Over haar sobere levenswijze vertelt een zekere
Romein dit verhaal. Eens vroeg een vriendin haar:
Waarom heb je geen sieraden?
Cornelia antwoordde niet, maar wachtte af, totdat
haar kinderen uit school naar huis terugkwamen.
Toen zei ze: Kijk, dit zijn mijn sieraden,
10 niet dezelfde als de jouwe. Maar Cornelia was niet
gelukkig. Want zij verloor vele van haar dierbare
kinderen. Tenslotte was er uit/van twaalf kinderen
slechts n dochter voor haar over. Maar Cornelia
hield/leidde dezelfde manier van leven als vroeger, en
probeerde gelijkmoedig haar lot te dragen.