Hoofdstuk 16, tekst B
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
Toen Archimedes de schepen van de Romeinen zag, beval hij de Syracusanen met grote katapulten enorme stenen naar de schepen te slingeren.
De muur had hij met veel gaten geopend, opdat de soldaten vanuit het verborgene met pijlen en stenen de Romeinen konden bekogelen 1). Toen Marcellus tenslotte
door middel van verraad Syracuse kon binnenvallen, greep hij de gelegenheid aan.
Maar de Syracusanen boden lange tijd weerstand.
Ofschoon Marcellus Archimedes wenste te sparen, heeft toch
een Romeinse soldaat hem gedood. Toen Archimedes namelijk in zijn huis
figuren in het zand zat te schrijven en daar geconcentreerd naar zat te kijken,
drong de Romein het huis binnen. Toen de Romein zijn naam wilde weten,
riep Archimedes bezorgd uit:
“Maak mijn cirkeltjes niet in de war.!”
Toen is de soldaat zo in woede ontstoken, dat hij hem doodde.
Archimedes gaf zijn leven aan de studie, maar de studie ontnam hem het leven

1) De betekeniswaarde van de conjunctivus in de Latijnse bijzin wordt in de vertaling goed uitgedrukt door middel van het hulpww. kunnen