gebruik optatief (versie 2)
Categorie: Grammatica > Grieks
Optatief in de hoofdzin:
-zonder an: vervulbare wens (met eithe, ontkenning:mij)
-met an: potentialis (ontkenning ou)

Optatief in de bijzin:
-zonder an, met verleden hoofdwerkwoord:
*potentialis
*iterativus, futuralis, eventualis
*timendi
*doelzin
*indirect overleggende vraag
*optativus obliquus: indirecte rede, indirecte vraag (met tijdswaarde (consecutio))