Naamvallen - Dativus
Categorie: Grammatica > Grieks
1. De dativus als complement

Sommige werkwoorden hebben standaard een dativus achter zich. Ook komt de dativus wel voor als derde argument:

De Dativus kan ook een vaste aanvulling zijn bij adjectiva.

De dativus kan ook als complement gebruikt worden bij 'zijn' en 'worden' en drukt dan de bezitter uit.

2. De dativus als attribuut

De dativus kan ook aangeven in wiens belang een handeling wordt verricht. Dit kan in iemands voordeel (dativus commodi) en in iemands nadeel (dativus incommodi) zijn.

3. De dativus als satelliet

- de dativus auctoris
Bij passieve werkwoorden kan de handelende persoon in de dativus staan.

- de dativus commodi/incommodi
Er wordt uitgedrukt in wiens belang de handeling wordt verricht.

- de dativus ethicus
Hier wordt een betrokkenheid bij een situatie uitgedrukt.

- de dativus sociativus
Militaire personen en zaken staan in de dativus wanneer ze als begeleiders van een handeling optreden.

- de dativus instrumentalis
het ding waarmee de handeling wordt uitgevoerd staat in de dativus.

- de dativus modi
het drukt de manier waarop of de omstandigheden waaronder de handeling wordt uitgevoerd uit.

- de dativus causae
Het drukt de oorzaak of de reden uit.

- de dativus mensurae
Bij comerativi drukt de dativus uit hoeveel verschil er tussen zit.

- de dativus temporis
De dativus geeft dan een tijdstip aan.

Bron: Beknopte syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron, Storks, Slings, Wakker)